บุหรี่มีนิโคตินเท่าไหร่ ความจริงเกี่ยวกับนิโคตินในบุหรี่ที่ควรรู้

     หลายคนอาจเคยสงสัยเกี่ยวกับนิโคตินในบุหรี่หนึ่งมวนมีเท่าไหร่ ข้อมูลจาก Behavioral Endocrinology Laboratory จาก Penn State University ระบุว่านิโคตินในบุหรี่หนึ่งมวนอยู่ในช่วง 7.5 ถึง 13.4 mg และมีสารพิษอื่นๆ ที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจสูบบุหรี่

จำหน่ายพอตบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจร METAVAPETHAI

ปริมาณนิโคตินในบุหรี่แต่ละประเภท

     ปริมาณนิโคตินในบุหรี่ต่างประเภท นิโคตินในบุหรี่มีปริมาณที่แตกต่างกันไปตามประเภทของบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แดง หรือบุหรี่แบบ slim บุหรี่แดงมักจะมีนิโคตินที่เข้มข้นมากกว่าบุหรี่แบบ slim ทำให้ผู้สูบได้รับนิโคตินในปริมาณที่สูงกว่า

สารพิษในบุหรี่

     บุหรี่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย แต่ภายในมวนเล็กๆ ของบุหรี่นั้น ซ่อนเร้นความต้องการของสารเคมีและสารพิษหลายสารที่สามารถก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายของเราอยู่ นอกเหนือจากนิโคตินที่เป็นสารเสพติดและก่อให้เกิดอาการติดเค้า บุหรี่ยังมีสารพิษอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ สารเหล่านี้ อาทิ ฟอร์มาลดีไฮด์ ทาร์ น้ำมันดิน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทั้งหมดนี้สามารถก่อให้เกิดมะเร็งและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

นิโคตินเป็นสารที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

     นิโคตินเป็นสารเคมีหนึ่งที่พบในบุหรี่ และเมื่อมนุษย์สูบบุหรี่ สารนิโคตินนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปอด แล้วกระจายไปทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือด ไม่แต่เพียงแค่กระตุ้นระบบประสาทและตื่นตัว นิโคตินยังมีความสามารถในการผ่านผ่านเยื่อบางที่ครอบคลุมสมอง ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการในสมองและการทำงานของสมองเรา

การสูบบุหรี่ไม่เป็นเพียงแค่การรับประทานนิโคตินเท่านั้น แต่ยังมีสารพิษและสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพ การทราบข้อมูลและการตัดสินใจที่รอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกวิธีการสูบบุหรี่ หรือการเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น “Metavapethai”

การสูบบุหรี่เป็นเวลานานทำให้ตัวรับนิโคตินในสมองขยายตัว

     นิโคตินเป็นสารที่มีความสามารถในการผ่านเข้าสู่สมองของเราอย่างรวดเร็ว และเมื่อเราสูบบุหรี่เป็นเวลานาน สารนิโคตินจะเริ่มมีผลต่อการทำงานของสมอง เช่น การเปลี่ยนแปลงตัวรับนิโคติน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการทำให้ตัวรับนิโคตินในสมองขยายตัวขึ้น จนสมองของเราเริ่มปรับตัวและต้องการนิโคตินเพิ่มขึ้น เมื่อสมองของเราต้องการนิโคตินมากขึ้น การไม่ได้รับนิโคตินสามารถทำให้เกิดอาการเบื่อนิโคติน และการที่สมองพึ่งพานิโคตินมากขึ้นนั้นสามารถนำไปสู่การติดเค้าที่ยากที่จะหยุด ในระยะยาว สมองของผู้สูบบุหรี่จะพึ่งพานิโคตินเพื่อปลดปล่อยสารเคมีเช่น โดปามีน ที่ทำให้รู้สึกมีความสุข ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ยากที่จะเลิกสูบ

     การสูบบุหรี่เป็นเวลานานและอย่างต่อเนื่องทำให้สารนิโคตินมีโอกาสสะสมและผลกระทบต่อสมองได้มากขึ้น ตัวรับนิโคตินในสมองจะถูกระตุ้นและขยายตัว ทำให้การปลดปล่อยของสารเคมีต่างๆ ในสมองมีการเปลี่ยนแปลง การสูบบุหรี่ทำให้สมองวิวัฒนาการและปรับตัวเพื่อรองรับกับนิโคติน ซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกับปกติ เช่น ความสุข ความตื่นตัว และความฟิน

ผลกระทบของนิโคตินต่อสมองทำให้ผู้สูบบุหรี่มีความพึ่งพาและติดเชื่อมกับบุหรี่ จนต้องการนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สมองจะพึ่งพานิโคตินในการควบคุมการปล่อยสารเคมีที่ทำให้รู้สึกสุขและความฟิน และเมื่อขาดสารนี้ จะทำให้เกิดอาการหงุดหงิด ไม่สามารถคิดจะสงบ และต้องการสูบบุหรี่อย่างมาก เรื่องนี้ยืนยันถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ร้ายแรงของนิโคตินและบุหรี่

จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจร METAVAPETHAI

เมื่อเปรียบเทียบ ปริมาณนิโคติน ระหว่าง น้ำยาพอต กับ บุหรี่มวน

การเปรียบเทียบระหว่าง พอตบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่มวนในเรื่องของปริมาณนิโคตินในการสูบครั้งเดียวกัน โดยสรุปได้ว่า น้ำยาพอต ให้ปริมาณนิโคตินมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับบุหรี่มวน แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อีกเพียงพอที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้

พอตบุหรี่ไฟฟ้า (พอต)

  • ประโยชน์ ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีสารพิษและสารเคมีจากการเผาผลาญในบุหรี่มวน เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือลดความพึ่งพาต่อนิโคติน
  • ข้อด้อย ปริมาณนิโคตินสูง มีความเสี่ยงต่อการพึ่งพาหรือติดเชื่อม ราคาสูง ความเสี่ยงจากการใช้งานไม่ถูกต้อง และเกิดปัญหาที่ผ่านมาในเรื่องของการระเบิดแบตเตอรี่

บุหรี่มวน

  • ประโยชน์ การรู้จักและความคุ้นเคยมานาน สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • ข้อด้อย มีสารพิษและสารเคมีจากการเผาผลาญที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งและโรคต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอด โรคหัวใจ และโรคที่เกี่ยวกับการเลือด กลิ่นและควันเสียหายต่อสุขภาพผู้อื่น

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พอตบุหรี่ไฟฟ้า กับ บุหรี่มวน คำถามว่าแบบไหนดีกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการลดความพึ่งพานิโคติน พอตบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือก แต่เมื่อพิจารณาเรื่องสุขภาพในระยะยาว การเลิกบุหรี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด

นิโคตินใน น้ำยาพอต นั้นมีปริมาณสูงกว่านิโคตินในบุหรี่มวนอย่างไร

     หากอ่านจากหัวข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่า นิโคตินใน น้ำยาพอต นั้นมีปริมาณสูงกว่านิโคตินในบุหรี่มวน เป็นปริมาณเยอะกว่ามาก แต่เราต้องคำนวณจากปัจจัย และ พฤติกรรมในการสูบด้วยว่า ในการสูบแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับนิโคตินเท่าไหร่ จะใช้ปริมาณในการสูบ จึงยกจำนวนการสูบจาก บุหรี่มวนเป็นหลัก ปกติแล้ว บุหรี่ 1 มวน เราลากสูบประมาณ 10 ครั้ง ก็จะหมด เท่ากับว่า บุหรี่มวนสูบ 10 ครั้ง ก็จะได้รับสารนิโคตินอยู่ที่ 20 มิลิกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ การสูบพอตบุหรี่ไฟฟ้า เราจะใช้จำนวนในการลากสูบเท่ากัน ในการสูบพอตลาก 10 ครั้งเราจะเสีย น้ำยาพอต ไปประมาณ 0.5ml โดยประมาณ และ จะคำนวณนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายก็จะได้เท่ากับ 0.06 กรัม เมื่อเป็นหน่วย มิลิกรัม ก็จะเท่ากับ 60 มิลิกรัม 

ประเภท จำนวนการสูบ ปริมาณนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย 

  • น้ำยาพอต 10 ครั้ง 60mg 
  • บุหรี่มวน 10 ครั้ง 20mg 

จากการคำนวณโดยคร่าวๆแล้ว จะเห็นได้ว่า การใช้น้ำยาพอต หรือ น้ำยาซอลนิคนั้น ร่างกายจะได้รับสารนิโคตินมากกว่า บุหรี่มวน อยู่ที่ราวๆ 2 เท่า แต่ทว่ายังไง สารพิษจากบุหรี่มวน ก็มากกว่าอยู่ดี

พอตบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจร METAVAPETHAI

‹ กลับสู่หน้าหลัก น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายอดฮิต